máy hút dịch máy tạo oxy| phấn nước april| dầu gội đen tóc| son rire

Đặt tour - Global Holidays - Du lịch trong nước - Du lịch ngoài nước
Hotline: 091 393 5593

Tour nổi bật

ĐÀ NẴNG - SƠN TRÀ -...

Thời gian tour: 4 ngày 3 đêm
2,800,000 Đ

HÀ NỘI - NINH BÌNH -...

Thời gian tour: 4 ngày 3 đêm
3,500,000 Đ

PHÚ QUỐC - THIÊN ĐƯỜNG...

Thời gian tour: 3 ngày 2 đêm
1,800,000 Đ

NAM DU BIỂN GỌI 2018 ...

Thời gian tour: 2 ngày 2 đêm
1,790,000 Đ

ĐÀ NẴNG - HỘI AN - BÀ...

Thời gian tour: 5 ngày 4 đêm
3,500,000 Đ

Tìm kiếm

Tư vấn trực tuyến


Sale1 - 028 3911 0768

Sale2 - 091 393 5593

Sale3 - 098 818 3809

Sale4 - 028 3911 0676

Sale5 - 028 3911 0758

Trang chủ » Du lịch

Đặt tour

Đăng ký tour

CAO NGUYÊN BOKOR – BIỂN SHIHANOUK VILLE (4 ngày 3 đêm)

Mã tour: GH-CA-1

Khởi hành: 13/01/2016

Nơi khởi hành: TP Hồ Chí Minh

   DVT/ VND      Giá Tour   Trẻ em <2t   2t<te<12t<></te<12t<></strong></span></td> <td style="width: 119px; text-align: center;"> <span style="font-size:14px;"><strong>  Phòng đơn </strong></span></td> </tr> <tr> <td style="width: 122px; height: 28px; text-align: center;"> <span style="font-size:14px;"><strong>   3.400.000 </strong></span></td> <td style="width: 111px; height: 28px; text-align: center;"> <span style="font-size:14px;"><strong>   Miễn Phí</strong></span></td> <td style="width: 120px; height: 28px; text-align: center;"> <span style="font-size:14px;"><strong>    1.900.000</strong></span></td> <td style="width: 119px; height: 28px; text-align: center;"> <span style="font-size:14px;"><strong>   1.300.000</strong></span></td> </tr> <tr> <td style="width: 120px; text-align: center;"> <span style="font-size:14px;"><strong>Note:</strong></span></td> <td colspan="4" style="width: 472px; text-align: center;"> <span style="font-size:14px;"><strong>* Trẻ em ngủ cùng giường người lớn.</strong></span></td> </tr> </tbody></table><div style="clear:both;">  </div><span style="font-size:14px;"><strong>  Phòng đơn </strong></span> <span style="font-size:14px;"><strong>   3.400.000 </strong></span> <span style="font-size:14px;"><strong>   Miễn Phí</strong></span> <span style="font-size:14px;"><strong>    1.900.000</strong></span> <span style="font-size:14px;"><strong>   1.300.000</strong></span> <span style="font-size:14px;"><strong>Note:</strong></span> <span style="font-size:14px;"><strong>* Trẻ em ngủ cùng giường người lớn.</strong></span><div style="clear:both;">  </div></te<12t<></strong></span></td> <td style="width: 119px; text-align: center;"> <span style="font-size:14px;"><strong>  Phòng đơn </strong></span></td> </tr> <tr> <td style="width: 122px; height: 28px; text-align: center;"> <span style="font-size:14px;"><strong>   3.400.000 </strong></span></td> <td style="width: 111px; height: 28px; text-align: center;"> <span style="font-size:14px;"><strong>   Miễn Phí</strong></span></td> <td style="width: 120px; height: 28px; text-align: center;"> <span style="font-size:14px;"><strong>    1.900.000</strong></span></td> <td style="width: 119px; height: 28px; text-align: center;"> <span style="font-size:14px;"><strong>   1.300.000</strong></span></td> </tr> <tr> <td style="width: 120px; text-align: center;"> <span style="font-size:14px;"><strong>Note:</strong></span></td> <td colspan="4" style="width: 472px; text-align: center;"> <span style="font-size:14px;"><strong>* Trẻ em ngủ cùng giường người lớn.</strong></span></td> </tr> </tbody></table><div style="clear:both;">  </div><span style="font-size:14px;"><strong>  Phòng đơn </strong></span> <span style="font-size:14px;"><strong>   3.400.000 </strong></span> <span style="font-size:14px;"><strong>   Miễn Phí</strong></span> <span style="font-size:14px;"><strong>    1.900.000</strong></span> <span style="font-size:14px;"><strong>   1.300.000</strong></span> <span style="font-size:14px;"><strong>Note:</strong></span> <span style="font-size:14px;"><strong>* Trẻ em ngủ cùng giường người lớn.</strong></span><div style="clear:both;">  </div>   Phòng đơn
   3.400.000    Miễn Phí     1.900.000    1.300.000
Note: * Trẻ em ngủ cùng giường người lớn.
 
  Phòng đơn    3.400.000    Miễn Phí     1.900.000    1.300.000 Note: * Trẻ em ngủ cùng giường người lớn.
 
Thông tour liên hệ